Adatkezelési nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Dezső Anna e.v.  (továbbiakban: Adatkezelő) weboldal készítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a megrendelők személyes adatait, kizárólag a vevői kapcsolattartás céljából, és teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) érdekében.

Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a vele kapcsolatba kerülő megrendelők személyes adatait.

Az adatkezelő címe: 8318 Lesencetomaj, Zrínyi u. 9/1.
Az adatkezelő elérhetősége: +36-30-538-9315, anna@szovegem.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A megrendelő hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: megrendelők

A kezelt adatok köre: a megrendelők által megadott, a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:

Az adatkezelő személye.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követő 365. napon törlésre kerülnek.

A megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a megrendelő erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a megrendelő kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a megrendelő nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)


Süti szabályzat

A sütiket weboldalunk megfelelő működésének biztosításához, statisztikai adatok begyűjtéséhez, marketing célokból és látogatási statisztikák gyűjtésére használjuk fel.

Mik azok a sütik?

A sütik kis adatcsomagok, melyeket az Ön által látogatott webhelyek mentenek a számítógépére. Széles körben alkalmazzák a weboldalak működtetésére, vagy hatékonyabb működése érdekében, valamint a weboldal tulajdonosa számára információ szolgáltatás céljából.

A weboldal a következő sütiket használja: